ดร.ตุรกีให้การต้อนรับอธิการบดี มอย.จากประเทศไทยที่มักกะฮฺ

ข่าวรอบรั้ว มอย.

blank

ฯพณฯ.ดร.อับดุลลอฮฺ บิน อับดุลมุหซิน อัตตุรกี เลขาธิการสันนิบาติมุสลิมโลกและกรรมการสภาอุลามะอฺแห่งประเทศซาอุดีอารเบียได้ให้การต้อนรับ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เมื่อเสาร์ที่ 29/8/ฮ.ศ.1432 (ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2554) ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาได้รายงานว่า ปัจจุบันมีนักศึกษาชายและหญิงกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอิสลามยะลารวมประมาณ 4,000 คน  (อรรถาอธิบายอัลกุรอาน, ฮาดีษ, ฟิกฮฺ, ภาษาอาหรับ ) จาก 4 คณะ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้เปิดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่และทั่วประเทศซึ่งมีอยู่ประมาณ 7% จากประชากรทั้งหมด 63 ล้านคน พร้อมกับได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอิสลามยะลามีความจำเป็นต่อความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรอิสลามเพื่อการศึกษานานาชาติต่างๆที่อยู่ภายใต้สันติบาติมุสลิมโลก ทั้งเรื่องหลักสูตรและวิชาการด้านต่างๆเกี่ยวกับอิสลามศึกษา  ซึ่งท่าน ดร.ตุรกีได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าสันติบาติมุสลิมโลกและองค์กรในเครือพร้อมให้การสนับสนุนร่วมมือทุกด้านที่มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาต้องการ