โครงการกีฬาและนันทนาการบุคลากร มอย.ครั้งที่ 2/54

ข่าวรอบรั้ว มอย.

 

 โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการบุคลากรครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา 2554
วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ สนามกีฬาจุฬานนท์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา