บรรยายกาศงานมุสลิมะฮฺสัมพันธ์ ฮิจญเราะฮฺศักราช 1432

ข่าวรอบรั้ว มอย.

ภาพบรรยกาศงานมุสลิมะฮฺสัมพันธ์ ฮิจญเราะฮฺศักราช 1432 "เอกภาพมุสลิมะฮฺ : พลังแห่งการสร้างสรรค์ประชาชาติ"

และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทรงภูมิความรู้ดีเด่น (Tokoh Alim Rabbani) ให้กับ

 Dato’ Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang

ฟัง บรรยาย พิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทมุสลีมะห์ ในการเสริมสร้างเอกภาพของประชาชาติ”

 (Peranan Muslimah Dalam Membagun Perpaduan Ummah)

โดย Dato’ Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang

วันที่ 14 เมษายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา โดย สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาร่วมกับเครื่อข่ายมุสลิมะฮฺ