สถานทูตจีนเยือนมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

ข่าวรอบรั้ว มอย.

Mr.Qiu Ning  เลขานุการเอก ฝ่ายการศึกษา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และนางสาวลักษมณ สมานสินธุ์ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางเยี่ยมมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เพื่อพบปะและเยี่ยมเยียนนักศึกษาจีนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยมีอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 ณ หอประชุม อาคารมูลนิธิมะทา

ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีได้กล่าวต้อนรับและรู้สึกยินดีเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะจากสถานฑูตจีน มหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาจากประเทศจีนมาตั้งแต่ต้นของการเปิดสอนและได้ดูแลการเรียนรวมทั้งความเป็นอยู่อย่างดีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน การมาเยือนในวันนี้นับเป็นสัญญาณที่ดีเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างสันติภาพอันเป็นความปรารถนาร่วมกันของมนุษย์ทุกคน แท้จริงการศึกษานั้นไม่มีพรมแดนในโลกนี้ ดีใจและประหลาดใจเป็นอย่างมากที่วันนี้ได้มาเห็นพี่น้องหน้าตาสดใสจากประเทศจีนมาเยี่ยม ทั้งที่ตนเองไม่เข้าใจภาษาจีนแม้แต่คำเดียว สมัยท่านนบีมูฮัมัด(((ซ.ล.)ยังให้เกียรติประเทศจีน ด้วยการกล่าวว่า ”จงศึกษาหาความรู้ แม้จะไกลถึงประเทศจีน” เราภูมิใจที่นี่ มีนักศึกษาจีนได้คะแนนเกียรตินิยมทุกปี

Mr.Qiu Ning  เปิดเผยว่า เป็นคนแรกและเป็นครั้งแรกของเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนที่มาเยี่ยมที่นี่ โดยได้รับการประสานงานจากกระทรวงศึกษาธิการ ทางกระทรวงศึกษาธิการจีนและสถานเอกอัครราชทูตจีนขอขอบคุณมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาเป็นอย่างสูงที่ได้ดูแล ให้การศึกษาจนสำเร็จ เราเชื่อมั่นว่า นักศึกษาจีนที่มาเรียนที่นี่สำเร็จไปแล้วคงจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างราบรื่น มีคุณภาพ มีภาวะผู้นำที่สูงและใฝ่สันติ ขอให้กิจการของมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จ และยินดีให้ความร่วมมือในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย