ศูนย์การค้าไดอาน่า ฯ มอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน

ข่าวรอบรั้ว มอย.

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่า จำกัด โดยนายปัญญา ศิริวัฒนะ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ในนามผู้แทนของนายเนตร จันทรัศมี กรรมการผู้จัดการบริษัท ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จำนวน 10 ทุน มูลค่า 50,000.บาท มีอธิการบดี ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ให้การต้อนรับ ณ อาคารมูลนิธิมะทา

นายปัญญา ศิริวัฒนะ กล่าวว่า ขอชื่นชมกิจการมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้พยายามสร้างแสงสว่างในสังคมแห่งนี้ เพื่อให้สังคมหลุดรอดจากความมืดมน มีหน้าที่ มีความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดี มีวิชาความรู้ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการรักษาศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

   ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี กล่าวขอบคุณบริษัทฯที่ได้กรุณามอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ความดีงามเหล่านี้เป็นสายใยที่จะเชื่อมให้เกิดความรักความผูกพัน ความประทับใจระหว่างกลุ่มหรือสมาชิกที่หลากหลายภายในสังคม ที่จะเป็นแรงผลักดันนำไปสู่ความสำเร็จของกลุ่มบุคคลที่ค่อนข้างด้อยโอกาสในสังคมแห่งนี้ มหาวิทยาลัยยินดีเสมอที่จะให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆตามกำลังความสามารถที่เรามีอยู่