ธนาคารอิสลามจัดโครงการงานประชาสัมพันธ์การให้บริการของธนาคาร

ข่าวรอบรั้ว มอย.

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มาบรรยายเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์การให้บริการของธนาคารอิสลามให้แก่บุคลากร

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

ในวันที่ 22 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 3  คณะอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

 

 โดย ร้อยโท สุรกำพล อดุลยรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเศรฐกิจและสังคม 5จังหวัด ชายแดนใต้

มาบรรยายเรื่องภาพรวมของการให้บริการของธนาคารกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพี่น้องมุสลิม

 

บรรยายเรื่องเงินฝากฝากอัล ฮัจย์ โดย นายสมนึก วารีเจริญ ผู้จัดการส่วนเงินฝากอัล ฮัจย์

 

 

บรรยายเรื่องสินเชื่อ โดย นายอภิสิทธิ์ เจ๊ะเด็ง ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  สาขายะลา