มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จัดพิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ 8

ข่าวรอบรั้ว มอย.

 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาจัดพิธีประสาทปริญญาครั้งที่ 8 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี มีบัณฑิตเข้ารับประสาทปริญญาทั้งสิ้น จำนวน 823 คน และในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ได้มอบโล่เกียรติยศ 2 รายการคือ

 โล่ผู้ทรงภูมิความรู้ดีเด่น(tokoh Ulama)ให้แก่ ฯพณฯ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี และนายมัรวาน สะมาอุน อิหม่ามมัสยิดกมาลุลอิสลาม และโล่ห์สำหรับผู้มีผลงานดีเด่น

(Tokoh Berjasa) ให้แก่นายอนันต์ มะทา ประธานกรรมการมูลนิธิมะทา นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และนายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาได้ทำการถ่ายทอดสดพิธีประสาทปริญญาครั้งที่ 8 ครั้งนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีโทรทัศน์ทีวีมุสลิม(ไทยแลนด์) มีดร.บรรจง โซ๊ะมณี ผู้อำนวยการสถานี พร้อมด้วยทีมงานเดินทางจากกรุงเทพฯเพื่อการถ่ายทอดสดพิธีครั้งนี้โดยเฉพาะ